0 účastníků
vstoupilo do vzdělávacích kurzů projektů PROKOP - východ a PROKOP - central k datu 31. 5. 2019

Vážení kolegové a příznivci PROKOPA,

 

jak již asi všichni víte, doposud úspěšně realizovaný projekt Prokop – Central ke dni 30. 6. 2019 předčasně končí. Jak se vyjádřil jeden z našich lektorů, jedná se o “…politický knocked out fungující práce s mnohou přidanou hodnotou a hlavně efektem, je logicky nepochopitelný.“ Ale to bychom se opakovali.

Přes všechnu snahu vedení projektu se jej nepodařilo zachránit, ale přesto jsme rádi, že oba naše projekty, Prokop Východ i Prokop Central byly, jak alespoň doufáme, pro naše klienty přínosné, a proto jsme tu také byli.

Dovolte mi na závěr několik čísel:

Prokop Východ: do projektu vstoupilo 5 473 lidí, úspěšně jím prošlo 4 424 účastníků, v poradenství jsme podpořili 688 lidí.

Prokop Central: do předčasně ukončeného projektu vstoupilo do 30.5.2019 4 940 lidí, úspěšně jím prošlo 3 898 účastníků, z toho 672 se účastnilo poradenství.

Prokop 2016 – 2019 celkem: 10 413 vstoupivších, 8 330 podpořených a 1 360 osob v poradenství.

 

Děkujeme za krásné zpětné vazby klientům, lektorům i kolegům z Úřadu práce České republiky. Jsme rádi, že jsme mohli pomáhat, spolupracovat, podporovat. Myslím, že navzdory nepřízni těch, kteří o ukončení naší činnosti rozhodli, můžeme být na PROKOPY pyšní.

 

Mějte se krásně, ať se vám daří

Tým projektů PROKOP

CO NABÍZÍME

Finanční gramotnost

Získáte soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Budete se orientovat v problematice peněz a cen a budete schopni odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na vaši měnící se životní situaci. Jste-li ve finančních problémech, dozvíte se, jak jejich dopad zmírnit na minimum.

Občanská gramotnost

V modulu občanské gramotnosti se orientujeme na konkrétní potřeby našich účastníků. Dostane se vám základních znalostí o politickém systému ČR, o vašich občanských právech a svobodách, Evropské unii, systému úřadů a veřejných institucí v ČR, zorientujete se v pracovně právní problematice, v oblasti bydlení či osobních dokladů. Budete umět lépe čelit každodenní realitě života ve společnosti a budete znát svá práva a nároky, stejně jako své povinnosti.

Měkké dovednosti

V modulu měkké dovednosti vytvoříme společný a sdílený prostor pro rozvoj, reflexi a základní teoretické ukotvení těch dovedností, které jsou pro vás klíčové a využijete je v běžném a v pracovním životě. Zdokonalíte se v komunikačních dovednostech, řešení problémů či dovednostech v oblasti vztahů a kompetencí, poznáte svoje slabé a rozvinete silné stránky. Důraz klademe na zážitek zprostředkovaný praktickými cvičeními a týmovou prací.

Individuální poradenství

Těm, kteří na sobě po ukončení kurzu chtějí dále pracovat, nabízíme individuální poradenství. Poradce vám pomůže analyzovat vaše potřeby a naplánovat si další postup. Posílí silné stránky vaší osobnosti a naučí vás s nimi pracovat, podpoří vás při hledání pracovního místa, pomůže vám zorientovat se ve složité osobní či rodinné situaci, ukáže cestu k řešení vašich financí či poradí s výběrem nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nabízenými úřady práce.

Kontaktujte nás

Chcete-li se více dozvědět o projektu PROKOP a jak vám může tento projekt pomoci, neváhejte nás kontaktovat.