0 účastníků
vstoupilo do vzdělávacích kurzů projektů PROKOP - východ a PROKOP - central k datu 6. 5. 2019

Podívejte se na nové příspěvky a aktualizovaný harmonogram

CO NABÍZÍME

Finanční gramotnost

Získáte soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Budete se orientovat v problematice peněz a cen a budete schopni odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na vaši měnící se životní situaci. Jste-li ve finančních problémech, dozvíte se, jak jejich dopad zmírnit na minimum.

Občanská gramotnost

V modulu občanské gramotnosti se orientujeme na konkrétní potřeby našich účastníků. Dostane se vám základních znalostí o politickém systému ČR, o vašich občanských právech a svobodách, Evropské unii, systému úřadů a veřejných institucí v ČR, zorientujete se v pracovně právní problematice, v oblasti bydlení či osobních dokladů. Budete umět lépe čelit každodenní realitě života ve společnosti a budete znát svá práva a nároky, stejně jako své povinnosti.

Měkké dovednosti

V modulu měkké dovednosti vytvoříme společný a sdílený prostor pro rozvoj, reflexi a základní teoretické ukotvení těch dovedností, které jsou pro vás klíčové a využijete je v běžném a v pracovním životě. Zdokonalíte se v komunikačních dovednostech, řešení problémů či dovednostech v oblasti vztahů a kompetencí, poznáte svoje slabé a rozvinete silné stránky. Důraz klademe na zážitek zprostředkovaný praktickými cvičeními a týmovou prací.

Individuální poradenství

Těm, kteří na sobě po ukončení kurzu chtějí dále pracovat, nabízíme individuální poradenství. Poradce vám pomůže analyzovat vaše potřeby a naplánovat si další postup. Posílí silné stránky vaší osobnosti a naučí vás s nimi pracovat, podpoří vás při hledání pracovního místa, pomůže vám zorientovat se ve složité osobní či rodinné situaci, ukáže cestu k řešení vašich financí či poradí s výběrem nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nabízenými úřady práce.

Kontaktujte nás

Chcete-li se více dozvědět o projektu PROKOP a jak vám může tento projekt pomoci, neváhejte nás kontaktovat.