Osobní a rodinné finance

Jedná se o podporu klienta , jemuž neřešená finanční situace brání ve vstupu/návratu na trh práce.

Jestliže klient dlouhodobě nedokáže hospodařit se svými financemi, neefektivně volí finanční produkty, které neodpovídají jeho potřebám, nezbývají mu finanční prostředky na uspokojení běžných potřeb, nedostatečně plánuje své příjmy a výdaje, je podpora směřována k jeho finanční stabilizaci odstraňování (dílčích) překážek pro uplatnění na trhu práce a snížení rizik sociálního vyloučení.

 

  • 1
    Hospodaření domácnosti (úspory, příjmy)
    pomoc při sestavení osobního/rodinného rozpočtu, nastavení toku výdajů, možosti úspor
  • 2
    Využívání finančních nástrojů pro zajištění stability klienta
    analýza výběru finančních nástrojů a způsobu jejich využívání klientem, obecná orientace klienta při volbě finančních nástrojů