Komu pomáháme

  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání
    Klienti vedení v evidenci Úřadu práce České republiky, především dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní a klienti s kombinovanými handicapy, které jim brání ve vstupu či návratu na trh práce. O vstup do projektu požádejte svoji zprostředkovatelku.
  • Neaktivní osoby
    Osoby, které nejsou vedeny v evidenci Úřadu práce České republiky např. z důvodu sankčního vyřazení, dále osoby na rodičovské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, osoby bez přístřeší, osoby sociálně vyloučené. Přihlásit se můžete e-mailem, který najdete v sekci KONTAKTY nebo přijďte na kurz rovnou. Termíny nejbližších kurzů ve vašem regionu naleznete v sekci KALENDÁŘ AKCÍ.
  • Osoby ohrožené na trhu práce
    Zaměstnanci včetně zaměstnanců ve zkušební době, kteří mohou být na trhu práce ohroženi z důvodu hromadného propouštění, nízké kvalifikace, nedostatečného vzdělání, situací na trhu práce v regionu, předluženosti a podobně. Přihlásit se můžete e-mailem, který najdete v sekci KONTAKTY nebo přijďte na kurz rovnou. Termíny nejbližších kurzů ve vašem regionu naleznete v sekci KALENDÁŘ AKCÍ.