Konzultace a podpora při vyhledávání zaměstnání

Předpokladem je aktivita klienta při nastavení vlastních cílů týkajících se vstupu či návratu na trh práce a postupů při jejich dosažení. 

Tento typ podpory je určen pro klienty, kteří v průběhu poradenství  za podpory poradce aktivně vyhledávají zaměstnání, konzultují realizované a plánované kroky. S poradcem mohou analyzovat pohovory a přípravovat se cíleně na další, konzultovat úpravy ve formální dokumentaci, pokrytí „bílých míst“ v životopisu. Podpora může probíhat i po nástupu do zaměstnání ve zkušební klienta.

 • 1
  Identifikace a mobilizace osobnostního a profesního potenciálu
  analýza problematiky klienta, podpora při získávání dovedností, schopností a kompetencí klienta, identifikace silných a slabých stránek, zdokonalování komunikačních dovedností pomocí praktických nácviků
 • 2
  Využití regionálních kariérových databází
  možnosti uplatnění klienta v regionu s ohledem na jeho kvalifikaci a kompetence
 • 3
  Rozpoznávání kariérních možností a příležitostí
  reálné zhodnocení situace účastníka, např. pomocí upravené SWOT analýzy, aktivizace účastníka pro vhodný výběr pracovní pozice či pro využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti
 • 4
  Pomoc při vyhledávání zaměstnání
  vyhledávání a vyhodnocování pro klienta vhodných pracovních míst, podpora v rozhodování ohledně přijetí/nepřijetí pracovní nabídky po zvážení důležitých okolností a informací o trhu práce v regionu i mimo region působnosti
 • 5
  Stanovení osobního plánu klienta pro uplatnění na trhu práce
  nastavení sebeřízení klienta, tvorba krátkodobých a dlouhodobých plánů, postup realizace dílčích kroků a vyhodnocování jejich plnění, informace o možnostech využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
 • 6
  Podpora OZZ/OZP