Měkké dovednosti

Vaše měkké kompetence zaměstnavatele zajímají

22 hodin

Řada našich účastníků není připravena na aktuální společenské klima a zařazení se do společnosti v podmínkách tržního hospodářství. To souvisí s tím, že jim scházejí nezbytné kompetence (kromě často nedostatečné či na současném trhu práce obtížně uplatnitelné kvalifikace). Tyto (generalizovaně je lze nazvat jako měkké) kompetence (znalosti nebo dovednosti) přitom po svých zaměstnancích vyžaduje prakticky každý zaměstnavatel, a to v různé míře a struktuře podle povahy dané pracovní pozice. Tyto kompetence jsou většinou univerzální (např. komunikační dovednosti) a uchazeč o zaměstnání je potřebuje získat nebo obnovit, aby mohl vůbec pracovní uplatnění hledat, např. komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem a absolvovat pracovní pohovory.

Modul usiluje o to, aby si účastníci osvojili a ukotvili takové měkké dovednosti, které jsou klíčové nejen pro vstup či návrat na trh práce, ale i pro jejich osobní život, tj. schopnost adekvátně komunikovat v různých situacích, řešit problémy, reagovat na kritiku atd.

Přehled témat modulu MD

 • 1
  Dovednosti, které oceňují zaměstnavatelé
  tvrdé dovednosti, měkké dovednosti
 • 2
  Sebevědomí, disciplína, odolnost vůči stresu
  silné stránky osobnosti, sociální opora, stresové situace a jak jim čelit
 • 3
  Silné stránky
  silné stránky potřebné pro pracovní pozici, silné stránky v životopise, silné stránky při pohovoru, slabé stránky
 • 4
  Jaká je moje pozice na trhu práce
  silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby
 • 5
  Kde hledat zaměstnání
  internet, pracovní portály, osobní kontakty, potenciální zaměstnavatelé, úřad práce, pracovní agentury, personální agentury, inzeráty v tisku
 • 6
  Osobní efektivita aneb stíhejte věci s přehledem
  cíl, plánování, prokrastinace
 • 7
  E-mail
  vytvoření adresy, založení e-mailu, přílohy
 • 8
  Komunikace se zaměstnavatelem
  pravidla elektronické komunikace, pravidla telefonní komunikace
 • 9
  Motivační dopis
  náležitosti a příklady
 • 10
  Životopis neboli CV
  náležitosti strukturovaného životopisu, co do životopisu nepatří, vzory životopisů
 • 11
  Příprava na pohovor
  informace o společnosti, podrobnosti o pracovní místě, otázky u pohovoru, plánování cesty, řeč těla, vhodné oblečení
 • 12
  První dny v nové práci
  představení, nový tým, potřebné informace, zpětná vazba
 • 13
  Komunikační dovednosti
  verbální a neverbální komunikace, empatie a aktivní naslouchání
 • 14
  Asertivita aneb neříkejte ano, když chcete říct ne
  pasivita, agresivita, desatero asertivních práv, typy asertivních reakcí
 • 15
  Zpětná vazba
  pozitivní zpětná vazby, negativní zpětná vazby, kritika, reakce na ni
 • 16
  Jak řešit konflikty v práci
  nejčastější příčiny pracovních konfliktů, jak předcházet konfliktům, způsoby řešení konfliktu, jak zvládnout hněv
 • 17
  Jak nepodlehnout manipulativnímu jednání
  způsoby manipulace, obrana proti manipulativnímu jednání
 • 18
  Umění prezentovat
  příprava prezentace, obsah, cíle, struktura, forma
 • 19
  Tým, týmová práce
  výhody a nevýhody týmové práce, role v týmu