Vzdělávací program

Prostřednictvím vzdělávání ve finanční gramotnosti, občanské gramotnosti, měkkých dovednostech a případně i následného poradenství se snažíme zlepšovat postavení účastníků kurzů nejen ve vztahu k trhu práce, ale i v běžném osobním životě.

Vzdělávací program trvá 8 dnů, je veden zkušenými lektory, kteří jsou připraveni vás seznámit s danou problematikou tak, abyste poznatky využili prakticky. 

Naši lektoři mají zkušenosti s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných osob, nízkokvalifikovaných, sociálně znevýhodněných či osob se zápisem v rejstříku trestů, s lehkým psychickým postižením, závislostmi i s kumulací osobních, finančních a rodinných problémů. Pracují na tom, aby si účastníci odnesli z kurzu do svého života maximum pro ně užitečných informací.

Účastníky vedou tak, aby byl kurz přínosný pro všechny a přitom odpovídal konkrétním potřebám jednotlivců. Kurzy jsou koncipovány interaktivně a důraz je kladen na praktická cvičení a zohlednění potřeb účastníků.