Občanská gramotnost

Na co máte právo a co je vaší povinností

6 hodin

Vedle dovedností, které umožňují hospodaření s vlastním, rodinným rozpočtem, se uchazeči o zaměstnání musí umět vypořádat s dalšími běžnými povinnostmi občana ČR, např. vůči zdravotním pojišťovnám, Policii ČR, finančním úřadům a dalším subjektům. Lidé ale velmi často nevědí, kde mohou pomoc získat, s čím jim mohou pomoci městské a obecní úřady, včetně sociálních odborů měst a obcí, úřady práce nebo neziskové či církevní organizace včetně sociálních služeb, a s tím by jim měl pomoci modul občanská gramotnost.

Modul občanské gramotnosti vede účastníky k tomu, aby znali své povinnosti mj. ve vztahu ke státní správě a samosprávě a k tomu, aby byli schopni vyhledat odpovídající rady či pomoc k hájení svých oprávněných zájmů a řešen životních situací.

Přehled témat modulu OG

 • 1
  Veřejné instituce
  správní řízení, stížnost, ombudsman, jednání s úřady
 • 2
  Osobní doklady
  občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, ztráta dokladů
 • 3
  Povinné pojištění
  zdravotní, sociální, povinné ručení, pojištění zaměstnavatele,
 • 4
  Pracovně právní vztahy - pracovní smlouva
  povinné náležitosti, ujednání o mzdě, zkušební doba, doba určitá a neurčitá, přesčasy
 • 5
  Pracovně právní vztahy - dohody o pracích mimo pracovní poměr
  dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • 6
  Pracovně právní vztahy - ukončení pracovního poměru
  výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zákaz výpovědi, dohoda o skončení pracovního poměru, odstupné
 • 7
  Práce načerno jako nekončící riziko
  nástrahy nelegální práce, kontroly a sankce, důsledky nelegální práce
 • 8
  Bydlení
  nájemní smlouva, společný nájem, opravy a údržba bytu, skončení nájmu
 • 9
  Politický systém ČR/EU, občanská práva
  český politický systém, listina základních práv a svobod, zákaz diskriminace
 • 10
  Evropská unie
  orgány EU, občan EU a jeho práva