Individuální poradenství

je vhodnou návaznou aktivitou na vzdělávací programy.

Prioritně je připraveno pro část motivovaných účastníků projektu, které podporuje při praktickém uplatňování dovedností a znalostí získaných v rámci vzdělávání, vede ho ke kontaktování a využití možností získání pracovního uplatnění, ke zvyšování jeho samostatnosti a nezávislosti při využívání služeb zaměstnanosti a hledání uplatnění na trhu práce.

Protože je pro nás důležité, aby si klient uvědomil svoji aktivní roli během celého poradenství, je zodpovědný
už za samotnou volbu poradce, vybírá si toho který mu nejvíce vyhovuje svým odborným zaměřením, přístupem a/nebo po lidské stránce.

Poradenská setkávání jsou individuální a je v nich vždy kladen důraz nejen na odbornou práci a efektivitu zacílení přímo pro klienta, ale také na zachování důvěrnosti předaných informací (přesný obsah setkávání se nereportuje na jiné instituce) .

Délka a intenzita poradenských schůzek je  na dohodě klienta a poradce, limitem je pouze maximální počet setkání na osobu.

Klienti mohou prostřednictvím poradce využít bezplatné právní konzultace týkající se jejich konkrétního problému.