Stabilizace rodinné a životní situace

Jedná se o podporu klienta , který je ve vstupu/návratu na trh práce omezen osobními či rodinnými limity.

Klient řeší problémy v osobním životě, které mu ztěžují či brání v nalezení pracovního uplatnění a podpora směřuje k uspokojení základních životních či rodinných potřeb klientů. Obvykle se jedná o  o oblast bydlení, sociální podpory, občanskoprávních záležitostí, či nutností péče o děti nebo osobu blízkou.

 • 1
  Rodinné a mezilidské vztahy (rozvody, výživné, úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem)
  základní poradenství v oblastech rozvodů, výživného, úpravy práv a povinností rodičů k nezletilým dětem atp., pokud tyto okolnosti omezují klienta ve vstupu/návratu na trh práce
 • 2
  Prevence sociálního vyloučení
  poradenství v oblasti bydlení, řešení otázky bezdomovectví, problematika osob vracejících se z výkonu trestu či mentálně postižených
 • 3
  Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (náležitosti a změny pracovní smlouvy, práva a povinnosti zaměstnavatele/pracovní agentury)
  náležitosti a změny pracovní smlouvy, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, personální agentury, pracovní agentury
 • 4
  Činnost veřejné správy
  trvalý pobyt, stavební právo, matriční právo
 • 5
  Síťování s dalšími poradenskými subjekty
  občanské poradny, agentury práce, sociální služby, centra na podporu integrace cizinců, azylové domy, krizová pracoviště
 • 6
  podporu OZZ/OZP