Vzdělávání pro firmy

Bezplatné vzdělávací kurzy pro vaše zaměstnance

rozsah výuky dle dohody

Flexibilní kurzy na míru

Velké množství firem a organizací si uvědomuje potřebu rozvoje svých zaměstnanců, a proto investují čas a prostředky do realizace vzdělávacích kurzů, které podporují a rozšiřují dovednosti a kompetence jejich pracovníků. Naším posláním je umožnit vzdělávání a osobní rozvoj mj. zaměstnancům, kteří jsou často opomíjeni a jejichž potenciál nebývá jednoduché dostatečně rozvinout – lidé pracující v manuálních, pomocných pozicích, nízkokvalifikovaní, ohrožení předlužením, lidé nad 50 let, zdravotně znevýhodnění, rodiče s malými dětmi apod.

Máme zkušenosti s realizací vzdělávacích projektů, a proto pro Vás můžeme připravit program, který přizpůsobíme co do obsahu i časového harmonogramu potřebám a požadavkům Vaší firmy, včetně sestavení nejvhodnější kombinace témat, aktivit a zapojených odborníků – lektorů. Vzdělávací kurzy pro Vaše zaměstnance zrealizujeme bezplatně.

Témata vzdělávání jsou např. jednání s klienty či partnery, spolupráce v týmu, komunikační a prezentační dovednosti. Důležitým tématem jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele je rovněž prevence předlužení, případně pomoc při řešení již obtížné finanční situace, což umíme zprostředkovat v rámci finančního vzdělávání, nebo řešení dalších témat souvisejících s občansko-právní problematikou. Díky naší nabídce získají Vaši zaměstnanci konkrétní relevantní znalosti a dovednosti, které skutečně potřebují a následně je využijí ve prospěch firmy. Vzdělávání může také pomoci zamezit fluktuaci zaměstnanců z důvodů jejich zadlužení, exekuce či jiných osobních problémů. 

Kurzy jsou standardně nastaveny na délku 48 hodin s tím, že denně je možné vyučovat min. 4 hodiny (á 60 min). Počet osob v kurzu se předpokládá minimálně 10 osob, ale i to lze individuálně domluvit, pokud má firma vlastní výukové prostory. Konkrétní harmonogram kurzu bude vytvořen na základě jednání s Vámi – výuku lze realizovat v jednom uceleném bloku nebo 2x či 3x týdně apod. Výuka probíhá pouze v pracovní dny, je možné ji zajistit také odpoledne nebo ve večerních hodinách. Můžeme se dohodnout i na jiném časovém rozsahu. 

V případě Vašeho zájmu za Vámi rádi přijedeme do firmy a po společné diskuzi navrhneme řešení na míru.