Řešení zadluženosti

Jedná se o podporu klienta který má závazky po lhůtě splatnosti nebo již čelí exekuci a svoji situaci chce řešit mimo jiné vstupem/návratem na trh práce.

Klient má buďto závazky  které obtížně splácí, anebo nesplácí vůbec, případně existuje reálné riziko, že tato situace nastane, nebo je již v exekuci, příp. splácí dlužné částky, které neúnosně zatěžují osobní/rodinný rozpočet. Podpora směřuje k řešení dluhové hrozby klienta, jeho začlenění na trh práce a snížení rizika sociálního vyloučení, případně poradenství v oblasti oddlužení.

  • 1
    Poradenství při zadlužení (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, žádost o splátkový kalendář, informace o exekuci, insolvenčním řízení)
    práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, žádost o splátkový kalendář, informace o exekuci, insolvenčním řízení
  • 2
    Síťování s dalšími poradenskými subjekty
    dluhové poradny, občanské poradny, agentury práce, sociální služby